Strona Główna Nasi Priatelia

Nasi Priatelia - współpraca ze Słowacją

„Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciele skarbem”

Na przełomie maja i czerwca 2008 r. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza, podjęła współpracę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego  (o profilu piłka nożna i hokej) Zakladna Śkola  Kalinciakova
w Bratysławie.

Jak to się zaczęło?

Pomysł zrodził się podczas pobytu uczniów PSP Nr 1 w Bochni na „Zielonej Szkole” w Bratysławie. Inicjatorką tej współpracy jest nauczycielka wychowania fizycznego Ewa Widło. W listopadzie 2008 r. do naszej szkoły przyjechała delegacja ze Słowacji – dyrektor szkoły, wicedyrektor i nauczyciele. Nastąpiła wymiana doświadczeń – nauczyciele słowaccy poznali nasz system nauczania. Poczynione zostały pierwsze kroki do napisania projektu międzynarodowego dla pozyskiwania środków unijnych w obszarach:

  • poznawczo-kulturowy
  • sport
     

W dniach 22-25. 01.09 r. do Bratysławy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego udała się z rewizytą delegacja PSP Nr 1 w składzie: wicedyrektor – mgr Monika Czesak i nauczyciele – mgr Ewa Widło, mgr Agnieszka Kusion, mgr Mirosław Sobieszczyk.

Obserwowali warsztat pracy słowackich nauczycieli i warunki, w jakich uczą się dzieci. Podziwiali piękno zabytkowego miasta, uczestniczyli w meczu hokeja: Slovan Bratyslava – Poprad, o mistrzostwa ekstraklasy Słowacji - z udziałem wychowanków tej szkoły. Wzięli udział w Radzie Pedagogicznej, nawiązali przyjaźń między nauczycielami. Delegacja PSP Nr 1 została zaproszona do Burmistrza Miasta Bratysława. Pani wicedyrektor – mgr Monika Czesak udzieliła wywiadu dla telewizji Bratysława. Wizyta dostarczyła wszystkim wielu wrażeń.

Obecnie dokończono wspólne pisanie projektu unijnego, a współpraca między szkołami kontynuowana jest według ustalonego kalendarza zadań na lata 2009/2010/2011

W dniu 5 czerwca 2009 r. uczniowie PSP Nr 1 wyjechali do zaprzyjaźnionej szkoły  w Bratysławie na „Zieloną Szkołę”. Nastąpiła dalsza integracja dzieci i nauczycieli, którzy uczestniczyli w trzech wycieczkach "Stolice Europy" – Budapeszt, Wiedeń i Praga.
 
W maju 2010 r. podejmowaliśmy  grupę dzieci (czwartoklasistów) z Bratysławy wraz piekunami i dyrekcją szkoły.

W czerwcu 2010 r. pojechaliśmy z wizytą do Przyjaciół z Bratysławy. Po bardzo gościnnym przyjęciu oglądaliśmy szkołę, zwiedzaliśmy stolicę Słowacji oraz uczestniczyliśmy w wycieczce do zachwycającego Wiednia.

W dniach 5 - 7 listopada 2010 r. gościliśmy w Bochni 14. osobową delegację nauczycieli i dyrekcję Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Bratysławy. Goście ze Słowacji z podziwem oglądali naszą szkołę, odwiedzili królewski Kraków, uczestniczyli wraz z naszymi nauczycielami w spotkaniu integracyjnym oraz zwiedzali bocheńską Kopalnię Soli.  

 tekst: Ewa Widło