Dokumenty

Statut SP Nr 1 w Bochni

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Procedury reagowania w razie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów

Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego

Prawa i obowiązki ucznia

Druk zwolnienia

Wypożyczenie podręcznika kl.1

Poradnik dla Rodziców "Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w Internecie"

Deklaracja dostępności