ŚWIETLICA SZKOLNA

Prosimy o pobranie karty zapisu dostępnej na stronie szkoły (link poniżej),

w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej (sala nr 1).

 

Zajęcia w świetlicy

Dokumenty do pobrania

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy przez stałe wskazane osoby

Oświadczenie o jednorazowym odbiorze dziecka ze świetlicy

Oświadczenie o stałym samodzielnym wychodzeniu dziecka ze świetlicy

Oświadczenie o jednorazowym samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy