Strona Główna Pływanie Klasa pływacka

Nabór do klasy IV pływackiej

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bochni uprzejmie informuje, że zgodnie z 17-letnią tradycją rozpoczynamy nabór dzieci urodzonych w 2009 r i 2010 do IV klasy usportowionej o profilu -PŁYWANIE (rok szkolny 2019/2020).

EGZAMIN:

Kandydat bierze udział w 2 sprawdzianach:

1. Sala gimnastyczna - test obejmował będzie ocenę koordynacji, skoczności i gibkości. Każda próba będzie osobno punktowana (wg tabel). Uczeń ma prawo do wykonania dwóch prób w każdym zadaniu, zaliczany będzie lepszy wynik.

2. Basen (ocena umiejętności pływania).
Kandydat ma do pokonania dystans 25m (1 basen) z pomiarem czasu. Start i skok do wody może odbywać się w sposób dowolnie wybrany przez ucznia (z wody, ze słupka, z murku, na nogi, na „główkę”). Każdy przystępujący do próby zgłasza komisji styl jakim będzie płynął:  st. dowolny (kraul), st. grzbietowy, st. klasyczny lub styl motylkowy. Punktacja z egzaminu na basenie będzie obliczana wg wzoru:

(T25 x 2) + 5 sek. = W

T25-czas próby na 25 metrów

W-wynik
Wynik będzie przeliczany wg tabel FINA na punkty, a następnie dzielony przez 10.

O przyjęciu do klasy sportowej decydować będzie:
- bardzo dobry stan zdrowia,
- wyniki sprawdzianów,
- pisemna zgoda rodziców.

Egzamin odbędzie się 4 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 8.00
(zbiórka przed sala gimnastyczną PSP Nr 1)

Na egzaminie wymagany jest strój sportowy (obuwie, spodenki, koszulka) oraz kompletny strój pływacki (obowiązkowy czepek i klapki.)

Dodatkowe informacje:
Sekretariat Szkoły tel. 14 6122588
mgr Mirosław Sobieszczyk tel. 601 098 795
mgr Agnieszka Kusion tel. 509 559 649