Strona Główna Nauczyciele

Kadra pedagogiczna

 

Dyrektor
mgr Marian Mikulski

Wicedyrektor
mgr Monika Czesak
mgr Jolanta Kościółek 

Wychowanie przedszkolne             
mgr Sylwia Palej
mgr Ilona Liszka
mgr Katarzyna Matała
mgr Elżbieta Ścisło
mgr Adriana Jędrzejek 
mgr Ewa Michno

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Marta Strzałka - Bielecka
mgr Katarzyna Budek
mgr Magdalena Piekarz - Golińska
mgr Renata Jaryczewska
mgr Katarzyna Klasa
mgr Lucyna Krawczyk 
mgr Iwona Pajdak - Liszka
mgr Renata Solak
mgr Renata Suwara
mgr Magdalena Synowiec
mgr Anna Uczkiewicz
mgr Krystyna Wojcieszko

Religia
mgr Joanna Kamionka
ks. Jakub Misiak
mgr Katarzyna Święch

Język polski
mgr Anna Dziuba
mgr Magdalena Hypś
mgr  Alicja Jakubas
mgr Maria Kochańska
mgr Bożena Struzik

Język angielski
mgr Bożena Dobranowska
mgr Katarzyna Spisak
mgr Katarzyna Wojciechowska - Wyrobek
mgr Jolanta Śmiałek
mgr Anna Stal

Język niemiecki
mgr Joanna Trześniowska 

Język hiszpański
Marlena De Vries-Colard

Matematyka
mgr Iwona Boryczka
mgr Anita Gicala
mgr Bożena Gniewek
mgr Jolanta Kościółek
mgr inż. Dorota Wełna

Historia
mgr Monika Czesak
mgr Wojciech Czerny
mgr Sławomira Waśniowska

Geografia 
mgr
Jadwiga Kozak

Edukacja informatyczna/Informatyka
mgr Marta Brachuc
mgr Małgorzata Lubińska-Mroczek
mgr Elżbieta Rogusz
mgr Marzena Szuperska

Plastyka/Technika
mgr Donisława Golonka

Przyroda/Biologia
mgr Małgorzata Bojar
mgr Izabela Zbiega

Chemia 
mgr Izabela Zbiega

Fizyka
mgr Małgorzata Cholewa
mgr Kinga Mirochna

Muzyka
mgr Marta Brachuc

Wychowanie fizyczne
mgr Piotr Bednarek 
mgr Magdalena Lysy
mgr Krzysztof Kieroński 
mgr Agnieszka Kusion
mgr Krzysztof Tyszkowski
mgr Agata Dudek
mgr Mirosław Sobieszczyk

Pływanie
mgr Magdalena Lysy
mgr Agnieszka Kusion
mgr Mirosław Sobieszczyk
mgr Agata Dudek
mgr Piotr Bednarek

Koszykówka
mgr Krzysztof Kieroński

Gimnastyka korekcyjna/rehabilitacyjna
mgr Katarzyna Kozieja
mgr
Agnieszka Zielińska

Świetlica
mgr Anna Ołdakowska - kierownik 
mgr Ewelina Cepak
mgr Katarzyna Kozieja 
mgr Jarosław Mirochna
mgr Agnieszka Zielińska
mgr Joanna Wyrwa
mgr Agata Trzósło
mgr Magdalena Waś
mgr Aneta Kaim

Pedagog
mgr Anna Możdżeń 
mgr Ewa Tynka

Pedagog specjalny
mgr Monika Tworzydło
mgr Ewa Tynka

Psycholog
mgr Agnieszka Warkocz

Oligofrenopedagogika
mgr Maria Kochańska
mgr Agnieszka Mikulec
mgr Elżbieta Rogusz
mgr Katarzyna Święch

Logopedia
mgr Katarzyna Budek
mgr Magdalena Piekarz - Golińska
mgr Joanna Kamionka
mgr Joanna Wyrwa

Biblioteka
mgr Małgorzata Lubińska - Mroczek
mgr Elżbieta Wilk

Zajęcia rewalidacyjne
i korekcyjno-kompensacyjne
mgr Renata Jaryczewska
mgr Katarzyna Klasa
mgr Maria Kochańska

mgr Katarzyna Kozieja

mgr Magdalena Piekarz - Golińska
mgr Elżbieta Rogusz
mgr Marta Strzałka-Bielecka
mgr Renata Suwara
mgr Magdalena Synowiec
mgr Krystyna Wojcieszko
mgr Marzena Szuperska
mgr Monika Tworzydło
mgr Agnieszka Mikulec
mgr Ewa Tynka
mgr Adriana Jędrzejek

Tyflopedagog
mgr Renata Solak

Nauczyciel Wspomagający
mgr Monika Tworzydło
mgr Agnieszka Mikulec
mgr Magdalena Trzósło
mgr Karolina Grabias 

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Sławomira Waśniowska

Doradztwo zawodowe 
mgr Anna Możdżeń

Wiedza o społeczeństwie
mgr Sławomira Waśniowska

Edukacja dla bezpieczeństwa  
mgr Krzysztof Tyszkowski